• Τ: +30 210 7230502
  • Τ: +30 210 8949090

Videos

Ο Δρ. Αθανασίου μιλάει για τη 4D VASER LIPO στο Όλα Καλά

Ο Δρ. Αθανασίου μιλάει για τη 3D LIPO στο Face2Face

H Δρ Φατσέα μιλάει για τα νήματα στο Join Us

Ο Δρ Αθανασίου μιλάει για τη 3D LIPO στο Join Us

Ο Δρ. Αθανασίου μιλά για την αυξητική στήθους στο Zoome όμορφα

Παθητικό κάπνισμα

ιακοπή καπνίσματος: Γιατί χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ιατρό

Εγκαίνια

Εταιρικό video

Η μέθοδος της κρυολιπόλυσης από την Δρ Φατσέα