• Τ: +30 210 7230502
  • Τ: +30 210 8949090

ABH

Μέσα σε σύγχρονες και μοναδικής αισθητικής εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 800m² παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για τη βελτίωση της υγείας και της εξωτερικής σας εμφάνισης καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών σας. Σημείο αναφοράς μας είναι ο σεβασμός και η αφοσίωση στον άνθρωπο και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τις συνεργασίες μας με κορυφαίους εξειδικευμένους ιατρούς, με έμπειρο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού που βρίσκεται στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας. Ιδρυτής του ATHENS BEVERLY HILLS  Medical Group είναι ο Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου, Πλαστικός Χειρουργός.