Το κόστος της αισθητικής επέμβασης της ωτοπλαστικής εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα υπό διόρθωση ώτα, όπως για παράδειγμα «μεγάλα αυτιά», αναδιπλωμένα, ώτα που χρειάζονται ανασυγκρότηση μετά από κάποιο τύπο τραύματος, κλπ. Το τελικό κόστος της κάθε αισθητικής επέμβασης καθορίζεται στην ιατρική σας επίσκεψη στο ABH Medical Group και σε συνεννόηση με τον Δρ. Αθανασίου. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα συμφωνηθεί καλύπτει όλες τις δαπάνες (εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, κόστος χειρουργείου, κόστος νοσηλείας, κόστος υλικών, μετεγχειρητική φροντίδα), εκτός από την παράταση της νοσηλείας εάν αυτή επιθυμεί ο/η ασθενής.