Το κόστος της επέμβασης της ρινοπλαστικής ποικίλλει και εξαρτάται από τη χειρουργική τεχνική που θα ακολουθηθεί. Ο Δρ. Αθανασίου κατά την κλινική εξέταση θα αποφασίσει εάν θα προβεί σε ανοιχτή ρινοπλαστική ή κλειστή. Η τιμή διαμορφώνεται διαφορετικά όταν διαγνωστεί βλάβη διαφράγματος ή εάν χρειαστεί κατά την επέμβαση να γίνει ανάρτηση του μήκους της ρινός ή σμίκρυνση ρουθουνιών. Το τελικό κόστος της επέμβασης της ρινοπλαστικής καθορίζεται στην ιατρική επίσκεψη στο ABH Medical Group, το οποίο καλύπτει όλες τις δαπάνες (εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, κόστος χειρουργείου, κόστος νοσηλείας, κόστος υλικών, μετεγχειρητική φροντίδα), εκτός από την παράταση της νοσηλείας εάν αυτή επιθυμεί ο/η ασθενής.