Το κόστος της επέμβασης της κοιλιοπλαστικής ποικίλλει και εξαρτάται από την έκταση του προβλήματος και από το κατά πόσο ο/η ασθενής θα χρειαστεί mini κοιλιοπλαστική ή κανονική. Η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα και με το μέγεθος της χαλάρωσης και τη διάταση των κοιλιακών τοιχωμάτων. Το τελικό κόστος της επέμβασης της κοιλιοπλαστικής καθορίζεται κατά την ιατρική επίσκεψη στο ABH Medical Group, το οποίο καλύπτει όλες τις δαπάνες (εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, κόστος χειρουργείου, κόστος νοσηλείας, κόστος υλικών, μετεγχειρητική φροντίδα), εκτός από την παράταση της νοσηλείας εάν αυτή επιθυμεί ο/η ασθενής.