• Τ: +30 210 7230502
  • Τ: +30 210 8949090
Γενειοπλαστική

Γενειοπλαστική

Στο ABH Medical Group, ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανασίου, έπειτα από μία ενδελεχή ανάλυση του προσώπου σας, θα σας προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση, απόλυτα εναρμονισμένη με τα χαρακτηριστικά σας.

Γενειοπλαστική ονομάζεται η επέμβαση που κάνει ο πλαστικός χειρουργός στην περιοχή του σαγονιού έτσι ώστε να βελτιώσει το σχήμα του προσώπου, δίνοντας μία πιο συμμετρική εικόνα.

Πολλές φορές το προτεταμένο πηγούνι ή άλλο πρόβλημα στο σαγόνι τραβά τα βλέμματα και αλλοιώνει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Μετά την επέμβαση οι περισσότεροι ασθενείς δέχονται θετικά σχόλια για την εμφάνισή τους χωρίς να μπορούν να καταλάβουν, όσοι τους παρατηρούν, τι έχει αλλάξει.


Συχνές Ερωτήσεις

Κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, που θεωρεί ότι σε αυτό το σημείο θέλει να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τον προγναθισμό ή υπογναθισμό αντίστοιχα, μπορεί να το κάνει, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη του ιατρού του και ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του.

Συνήθως η επέμβαση γενειοπλαστικής γίνεται σε συνδυασμό με ρινοπλαστική έτσι ώστε να γίνουν συμμετρικές οι αναλογίες του προσώπου. Κάθε επέμβαση έχει ένα βαθμό ρίσκου και δυσκολίας. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η επιλογή του ιατρού.

Ο Δρ. Αθανασίου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ακριβώς το σχήμα που θα έχει το πρόσωπό σας μετά την επέμβαση για να σας ικανοποιεί απόλυτα το αποτέλεσμα.

Η γενειοπλαστική πραγματοποιείται με ολική αναισθησία και ο ιατρός για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα χρησιμοποιεί ενθέματα στην περιοχή.

Τα ενθέματα έχουν διάφορα σχήματα και μεγέθη και είναι φτιαγμένα από στερεά και ημι-στερεά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια με επιτυχία. Παρά τη μεγάλη διαφορά μετά την επέμβαση, το αποτέλεσμα δείχνει απόλυτα φυσιολογικό και δικαιώνει την επιλογή του ασθενούς να προβεί σε αυτή.

Το κόστος της επέμβασης της γενειοπλαστικής καθορίζεται από τη χειρουργική τεχνική που θα ακολουθηθεί από τον Δρ. Αθανασίου καθώς και από τις ανάγκες του κάθε προσώπου. Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να χρειαστεί ο/η ασθενής λιποαναρρόφηση στο σημείο αλλά και τοποθέτηση ενθέματος. Το τελικό κόστος της επέμβασης της γενειοπλαστικής καθορίζεται κατά την ιατρική σας επίσκεψη στο ABH Medical Group, το οποίο καλύπτει όλες τις δαπάνες (εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, κόστος χειρουργείου, κόστος νοσηλείας, κόστος υλικών, μετεγχειρητική φροντίδα) – εκτός από την παράταση της νοσηλείας εάν αυτή επιθυμεί ο/η ασθενής

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ