• Τ: +30 210 7230502
  • Τ: +30 210 8949090
Βραχιονοπλαστική

Βραχιονοπλαστική

Thankfully, brachioplasty is a quite popular and very successful procedure in ABH Medical Group.

Weight, heredity as well as age are three factors that affect the way the arms look. Growing older may cause your arms to appear saggy and exercise alone is not enough to improve their appearance.

Weight is also a very important factor. Overweight people are not the only ones to face this problem. Very thin persons without strong muscle tissue may often develop droopy arms.

Therefore, any person who faces this issue may feel bad about his/her appearance. They may not be able to wear the clothes they like or even have to deal with hygiene issues (mainly affecting overweight people).

Thankfully, brachioplasty is a quite popular and very successful procedure in Athens Beverly Hills Medical Group, performed to release our patients of their discomfort. This method mainly involves two techniques depending on the degree of skin laxity. One technique involves the removal of a small amount of excess skin and placement of the incision on the armpit area where it can be concealed (fish mouth technique. The other technique involves a horizontal incision on the inner side of the arm from where a larger volume of droopy tissue can be removed.


Συχνές Ερωτήσεις

Η βραχιονοπλαστική είναι η επέμβαση που γίνεται έτσι ώστε να ελαττωθεί η χαλάρωση στο μπράτσο, αφαιρώντας περίσσιο δέρμα αλλά και το λίπος που υπάρχει στην περιοχή.

Το ποιος μπορεί να προχωρήσει σε επέμβαση βραχιονοπλαστικής είναι κάτι που αποφασίζεται κατά την επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό Δρ. Αθανασίου. Ο ιατρός θα πάρει το ιατρικό ιστορικό σας και σε συνάρτηση με την εικόνα της περιοχής αλλά και την ηλικία σας θα σας προτείνει το καλύτερο δυνατό.

Με την πάροδο του χρόνου τα σημάδια – που βρίσκονται κάτω από τη μασχάλη, οπότε δεν είναι ορατά – τις περισσότερες φορές δεν φαίνονται καθόλου.

Κατά κανόνα αυτή η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη, γι’ αυτό και δεν απαιτείται παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν θεωρείται ιδιαίτερα επίπονη. Ωστόσο θα έχετε κάποιες ενοχλήσεις για κάποιες ημέρες, οι οποίες αντιμετωπίζονται με παυσίπονα.

Τις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο γίνεται περίδεση στην περιοχή και θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας, να μην σηκώνετε βάρη για 7-10 ημέρες και να μην κάνετε απότομες κινήσεις.

Το κόστος της επέμβασης καθορίζεται από την τεχνική που θα ακολουθηθεί αλλά και την έκταση του προβλήματος. Το τελικό κόστος θα το συμφωνήσετε κατά την επίσκεψή σας στο ABH Medical Group και τον κ. Αθανασίου. Στο τελικό κόστος συμπεριλαμβάνονται όλες τις δαπάνες (εργαστηριακές εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, κόστος χειρουργείου, κόστος νοσηλείας, κόστος υλικών, μετεγχειρητική φροντίδα), εκτός από την παράταση της νοσηλείας εάν αυτή επιθυμεί ο/η ασθενής.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ