Μεταβολομικός Ελεγχος

Μεταβολομικός Ελεγχος

Ο μεταβολομικός έλεγχος έχει σκοπό την ανίχνευση των πραγματικών αναγκών του κάθε οργανισμού σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να διατηρείται σε υψηλό ενεργειακό επίπεδο. Γίνεται μέσα από την λήψη αίματος και ούρων από εξειδικευμένο προσωπικό, στον χώρο μας.

You can see more about us...